Keď hudba a krása pomáhajú

Hudba a krása už po siedmy krát pomáhali. Tento rok si organizátori pre poskytnutie finančného daru vybrali Chránenú dielňu Centra Slniečko n.o. a Spojenú školu internátnu v Nitre. Šek pre každého v hodnote 450 eur odovzdá osobne organizátorka a speváčka Brigita spolu s konateľom Televízie Nitrička Jánom Baranom.

Program nabitý energiou a živými profesionálnymi vystúpeniami umelcov roztlieskali sálu PKO v Nitre. Na pódiu sa v priebehu večera vystriedali viacerí interpreti, okrem iných Peter Cmorík, Nika Karch či Beáta Dubasová. Popri skvelých hudobných blokoch sa program obohatil aj o extravagantnú módnu šou.
Tento ročník bol výnimočný aj vďaka tomu, že sme slávnostne uviedli do života klubovú CashBack kartu priateľov Centra Slniečko, vďaka čomu môžu zamestnanci a podporovatelia Centra využívať výhody v tisíckach partnerských obchodov Lyoness. Táto karta je špeciálna aj pre to, že 1% z každého nákupu automaticky putuje na konto Centra Slniečko, čím je možné aktívne spolufinancovať jeho činnosť. 

Nezisková organizácia Centrum Slniečko poskytuje všeobecno-prospešné služby týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom, obetiam domáceho násilia, obetiam šikanovania, sexuálnych útokov a znásilnenia a napomáha k účinnému a komplexnému riešeniu tejto problematiky v zmysle zabezpečenia a ochrany základných ľudských práv a slobôd.