V-bit

„Ako obchodný partner sme v nákupnom spoločenstve Lyoness od roku 2008, ale boli sme pasívni pri získavaní nových Lyoness zákazníkov. Rozbehli sme sa, až keď nás oslovili kolegovia s projektom Modrá Nitra- teraz CASHBACKcity. Zapáčilo sa nám ich nasadenie a svižný prístup k tejto myšlienke. Vďaka projektu sme už nadviazali nové obchodné partnerstvá, čo nás teší a zároveň dáva zmysluplnosť vyvinutej aktivite.“

Ing. Miroslav Gocman, majiteľ